Ni är goda då ni strävar efter att ge av er själva.
Ändå är ni inte onda, när ni söker er egen vinning,
ty då är ni endast en rot som klänger sig fast vid jorden
och söker näring vid dess bröst.

I längtan efter ett större jag ligger er godhet
och denna längtan finns hos er alla.